درباره ما

img
img
img
img
shape
shape

 
 
پویچه در واقع پوینده ای است که از آغاز هستی اش با نام عشقه با پیچش به دور گیاهانِ همسایهِ خود، از ریشه تا به سر با تمام وجودش دوستی نموده است.
ما هم نخستین روزهای کودکستان یا دبستان،
دست در دست دوستی از نیمکت تا پله های زندگی بزرگسالی به دنبال و در جستجوی هم بوده ایم تا که آرمان های دوستی را بپاییم.
به همین مناسبت به شما همراهان پویچه، نام پریچه می نهیم.
دوستی مان جاودان بادا
برای اینکه به این ساختمان وارد شوم، مسیر پر از چالشی را طی کردم.
ابتدا که مادر شدم حس میکردم بچه ها مسیر رشدشون رو طی میکنن، همونطوری که خودم طی کردم.
وقتی راستین به سن مدرسه رسید و وارد مجموعه مفید شد انگار که وارد دنیای دیگه ای شدم، چقدر آموزش هایشان جذاب و تاثیرگذار بود.
تصمیم گرفتم شروع به مطالعه کنم ، هرچه که جلو میرفتم مشتاق تر میشدم ، تصمیم گرفتم کاری برای بچه های سرزمینم کنم.
از پیش دبستان شروع کردم،یکسال که گذشت حس میکردم به دانش بیشتری نیاز دارم پس وارد این ساختمان شدم و در کنار آن وارد پایه دوم شدم و همینطور سعی کردم که عمیق تر و با وسعت بیشتری در جهت سلامت روان فرزندان این سرزمین تلاش کنم.
علوم انسانی.... چ واژه پر معنا و در عین حال غریبی🤦🏻‍♀️
خیلی از ما فکر میکنیم علوم مربوط به بدن انسان و یا وسایلی که به انسان خدمت کند مهم تر از وجود و فکر و ذهن انسان است در صورتیکه ذهنیتی بسیار اشتباه است.
چالش انسان امروز هم از همین بی اهمیتی نشات می‌گیرد ، پزشکی ما که به جسم میپردازند پیشرفت کرده است ولی بیماری ها بیشتر شده است.
رفاه بشر بیشتر شده است ، ابزار زیادی برای خدمت به بشر تولید شده است ولی کماکان انسان امروزی احساس خوشبختی نمیکند.
اینجاست که به اهمیت علوم انسانی به منظور سعادت بشر پی میبریم.
🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀
#مهنازبرزویی#سلامتی #ایرانآباد #شادی #علومانسانی #یاری #ابزار #مدرسه_زندگی #کودکانه #معلمانه #دخترانه #پسرانه #mental_health_of_children

 

image

!میخواهید فوق العاده شید؟ جای مناسبی اومدید

مشتریان

بالا