همکاری با ما

img
img
img
img
shape
shape

تارنمای پویچه از کلیه افرادی که خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگی هر چه بیشتر سازمان می دانند و در یکی از رشته های روانشناسی، آموزش و پرورش و کامپیوتر  فارغ التحصیل شده اند دعوت به همکاری می نماید.

image
بالا